Agenda

Blitz-toernooi 12 uren

Praktische richtlijnen

-Adres: Clublokaal Chesslooks Lier, Antwerpsesteenweg 97 - 2500 Lier

-Inschrijvingsformulier

 

-Het toernooi bestaat uit 48 partijen van 5 min pppp. volgens de officiële LIGA-regels.

-Je schrijft in aan 20 EUR per ploeg. Je kan hierbij vrij opteren het ganse toernooi alleen te spelen (ploeg van 1 speler), dan wel af te wisselen tussen 2 of 3 spelers (1 ploeg bestaat maximaal uit 3 spelers). Bij de inschrijving wordt gevraagd tevens je ELO te vermelden. Bij niet-geklasseerde spelers wordt gevraagd voor zichzelf een ELO te ramen van beginner (1300 ELO), semi-gevorderde (1500 ELO), of gevorderde speler (1700 ELO) De organisatie behoudt zich het recht voor deze raming te corrigeren in geval van afwijkende indicaties over de speelsterkte van een speler, zoals af te leiden uit eerdere voorafgaande toernooien.

-Voor aanvang van het toernooi moet minstens één speler van elke ploeg zich ten laatste om 9.45 u. aanmelden, opdat de paringen tijdig kunnen worden vastgelegd. Ploegen worden voor de loop van het ganse toernooi gepaard volgens een round robin systeem.

Het toernooi verloopt

van 10.00 tot 12.30 u: eerste 10 partijen

van 13.00 tot 18.30 u: volgende 22 partijen

van 19.00 tot 23.00 u: laatste 16 partijen

Ieder vol uur kan een ploeg vrij beslissen om al dan niet van speler te wisselen, door dit ten laatste 5 min. voor aflopen van het uur (10.55; 11.55; 12.55; …) aan de wedstrijdverantwoordelijke te melden.

-Tijdens het toernooi is doorlopend mogelijkheid tot drank en versnaperingen aan democratische prijzen. Niettemin zal in het bijzonder per persoon een mogelijkheid voorzien worden om in te schrijven voor een ontbijt (vanaf 9.00 u), een pastalunch (tussen 12.00 en 14.00 u) en/of een avondmaal (tussen 18.00 en 20.00 u). Hiervoor zal een verder bericht volgen een week voor aanvang van het toernooi.

-Om ook lagere ELO’s aan te moedigen deel te nemen, werd een bijzondere regeling voorzien om ook hiervoor meer kansen te geven in de prijzen te delen. Aandachtspunten score-regeling en prijsverdeling.